Tietosuojaseloste

Tällä sivulla esittelemme henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen asiakasrekisterien tietosuojaselosteen. Gemma Creative Oy (jäljempänä ”Gemma Media & Atelier”, ”Gemma” tai ”me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan tarkemmin, miten Gemma kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 06/2021.

Rekisterinpitäjä

Gemma Creative Oy
Y-tunnus: 3128598-5
[email protected]

Kenen henkilötietoja keräämme?

Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraavissa rekistereissä: [email protected] sähköpostiarkisto, Gemman verkkokaupan tilaustiedot sekä asiakastilin luoneiden asiakkaiden rekisteri. Keräämme myös tietoa verkkosivuston käyttöön liittyen Google Analytics -palvelulla.

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Gemma Media & Atelier käsittelee henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen sallimissa ja velvoittamissa rajoissa verkkokauppatilausten toimittamiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen.

Mitä tietoja rekisterit sisältävät?

Rekisterimme sisältävät seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, toimitusosoite, sähköposti, puhelinnumero, ostohistoria, paikka- ja laitetiedot sekä käyttäytyminen sivustolla.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja käsittelevät sisäisesti vain Gemma Media & Atelierin työntekijät. Voimme siirtää henkilötietoja ulkopuolisille valtuutetuille yhteistyökumppaneille ja palveluntarjoajille. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:

– Verkkosivun ja verkkokaupan alusta: WordPress & WooCommerce
– Verkkosivuston palveluntarjoaja (sisältäen sähköpostit): Zoner Oy
– Toimituspalvelu: Pakettikauppa, E-log Services Oy / Posti
– Maksupalveluntarjoaja:  Bambora PayForm, Paybyway Oy
– Analytiikka: Google Analytics

Osana palveluiden suorittamista verkkosivuston yhteistyökumppaneilla, niin EU:n ja ETA:n sisällä kuin niiden ulkopuolella, voi olla pääsy henkilötietoihisi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Gemma Media & Atelier huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Gemma Media & Atelier luovuttaa henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa, kun on tarpeen tuotteiden ja palvelujen asianmukaiseksi toimittamiseksi. Voimme luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Käsittelemämme henkilötiedot on tallennettu järjestelmään, joka on asianmukaisesti suojattu käyttöjärjestelmän teknisillä suojakeinoilla. Sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä.

Asiakkaan oikeudet

– Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot.
– Oikeus tietojen päivittämiseen ja oikaisemiseen. Voit lähettää muutospyynnön sähköpostitse. Jos loit tilauksen yhteydessä oman tilin, voit päivittää tietosi ajan tasalle täällä.
– Oikeus vastustaa käsittelyä ja käsittelyn rajoittamiseen.
– Oikeus peruuttaa suostumus. Huomioithan, että sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi rekisteristämme vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietojasi rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde tai suostumuksesi on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.